Friday, 2 July 2010

Selamat tinggal "lewat", kerana "awal" akan mengiring aku ke pustaka kejayaan. Selepas ini, Syahrul Azhar tidak akan mendengar lagi coretan daripada orang tuanya iaitu "lewat".

No comments: